Navigácia

Na našej škole realizujeme projekty:

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

"Učenie nás baví"

www.esf.gov.sk 

www.minedu.sk

 

 

 

        Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ministerstvo školstva"


Projekt spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom

"Cez prekážky k úspechu"

 

Cez_prekazky_k_uspechu_-_projekt1.pdf                                                          

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ


Projekt spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom "Od radosti z počúvania k radosti z čítania"

http://zszbince.edupage.sk/zmluvy/Zmluva_o_poskytnuti_NFP.pdf

       

 

 


Národný projekt "Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov"

                        

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ


 

     

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

Národný projekt: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania

sociálno - patologických javov v školskom prostredí

ITMS: 26130230025

Piatok 24. 5. 2024
Počet návštev: 1430176

 

V I T A J T E

 

NA STRÁNKACH NAŠEJ ŠKOLY !

 

Novinky

 • Dňa 21.5.2024 si žiaci našej školy zmerali sily a zasúťažili si na športovej olympiáde, ktorá sa konala v obci Vinné pod záštitou Spoločného školského úradu. V rôznych individuálnych aj tímových súťažných disciplinách predviedli žiaci svoju silu, rýchlosť, vytrvalosť,obratnosť a tímového ducha. Súťažilo sa v dvoch vekových kategóriách: Žiaci 1. stupňa ZŠ a žiaci 2. stupňa ZŠ. V prvej kategórií našu školu vzorne reprezentovali žiaci: Mischelle Demová (1. ročník) a Olly Piskor (4.ročník). V kategórií starších žiakov nás reprezentovali žiaci: Brenda Piskorová (7.A) a Viliam Tokár (8.A).

 • Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do environmentálne orientovaných projektov, ktoré financuje SPP. Tento rok sme sa zaujímali o Grantový program Regióny 2023/2024, do ktorého sme išli s pokračovaním úspešného minuloročného projektu Enviro Záhrada 2. V Decembri sme sa dozvedeli, že bol náš projekt úspešný a tak sme sa pustili do práce.

  Cieľom projektu ,,Enviro záhrada 2" bolo zapojiť žiakov do praktických aktivít spojených s udržiavaním a budovaním jednotlivých súčastí, čo v nich rozvinie fyzické zručnosti a naučí ich vážiť si spoločne vytvorený priestor. Viedlo to zároveň k tímovej spolupráci a tvorivosti. Pre žiakov vznikla nová exteriérová učebňa, ktorá za vhodného počasia poskytne únik od školských lavíc do príjemného vonkajšieho prostredia.

 • V utorok 30.5.2024 sme si so žiakmi prvého stupňa pripomenuli tradíciu stavania mája. Ozdobili sme si svoj máj stužkami. Ďakujeme pánovi školníkovi, za jeho pripevnenie, aby nám na školskom dvore robil po celý mesiac máj radosť.

  S pozdravom

  členky MZ

 • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Žbince 145

  pozýva rodičov žiakov na RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE, ktoré sa uskutoční dňa

  13.5.2024 o 15:00 v priestoroch školy.

  S pozdravom

  Mgr. Mária Ivanová

  riaditeľka ZŠ s MŠ, Žbince 145

 • Jedným zo základných pilierov zdravého života je bezpochyby zdravá a vyvážená strava, preto by mala byť pre každého z nás prioritou. Mnoho ľudí sa ňou však začne zaoberať až vtedy, keď sa u nich objavia nejaké zdravotné problémy. To ale nie je správna cesta. Čo je to vlastne zdravá výživa a aké benefity nášmu telu prináša sme si so žiakmi pripomenuli prostredníctvom výtvarnej súťaže s témou: ,,Zdravá výživa“. Žiaci sa vo výtvarných prácach pokúsili znázorniť potraviny, ktoré by v zdravom jedálničku jednoznačne nemali chýbať. Táto súťaž prebiehala v dňoch 22.4.2024-26.4.2024 a musíme uznať, že všetci žiaci sa skutočne snažili. Vytvorili naozaj krásne výtvarné práce, no vyhrať mohol iba jeden žiak v každej kategórií.

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach informuje o blížiacom sa týždni zvýšenej aktivity na podporu očkovania pod názvom "Európsky imunizačný týždeň", ktorá patrí k jedným z najvýznamnejších prostriedkov ochrany pred infekčnými ochoreniami. Kampaň bude prebiehať v dňoch 21. až 27. apríla 2024.

  ZŠ s MŠ, Žbince 145

 • Fantázia detí je nekonečná, tak ako aj vesmír. Na túto tému bola vyhlásená výtvarná súťaž s názvom Vesmír očami detí, do ktorej sa zapojili aj naši žiaci. Zo zaslaných 20-tich prác bolo v salóniku Zemplínskeho kultúrneho centra vystavených 7 výkresov žiakov: Olly Piskor 4.roč., Jaroslav Koubek 6.B, Jasmína Balogová 6.A, Marián Balog 6.A, Molly Piskorová 6.A a Aneta Milenkyová 7.A.

  Link: https://khazkc.sk/zkc/event/1414/vesmir-ocami-deti.html

  Všetci sa už tešíme na ďalší ročník tejto zaujímavej súťaže.

 • Dňa 11.4.2024 na našu školu privítal lektor z organizácie ,,Slovensko bez drog", p. Tomáš Kavčák. Prednášky na tému drogových závislostí trvali celé dopoludnie. Aktívne sa ich zúčastnili žiaci 9., 8., a 7. ročníka. Žiaci sa bavili s lektorom o tom, čo už o drogách vedia ale samozrejme vypočuli si aj nové informácie. Rozdelenie drog na legálne a nelegálne, začiatky závislostí, či skutočné príbehy zo života ľudí, ktorým drogy zničili život - to boli témy štvrtkovej besedy. Žiaci z prednášok odchádzali nadšení a nabití novými informáciami, ktoré budú vedieť v živote zúročiť. Spätná väzba hovorí za všetko a z tej bol náš školiteľ nadšený ;)

 • Dňa 10.04. 2024 sa na našej skole uskutočnil slávnostný zápis do 1. ročníka. Budúcich prváčikov a ich rodičov privítala pani riaditeľka a potom aj ich budúca pani učiteľka. Terajší prváci si pre nich pripravili krátky program, pani učiteľka Posypanková pracovala s deťmi, robila s nimi aktivity, kým rodičia vypisovali potrebné papiere. Budúci prváci sú šikovní a dostali za odmenu počítadlá, farbičky a pekné obaly na pamiatku . Tešíme sa na nich a veríme, že sa im bude u nás páčiť a naučia sa množstvo nových vecí.

 • Medzinárodný deň Rómov si každoročne pripomíname 8. apríla pri príležitosti výročia prvého celosvetového stretnutia Rómov v Orpingtone pri Londýne v roku 1971. Podľa odhadov žije v súčasnosti v európskych štátoch od 7 do 14 miliónov Rómov. Nesporne ide o najpočetnejšie etnikum bez vlastného územia na starom kontinente.

  Žiaci našej školy pri príležitosti tohto výročia súťažili v kvíze ,,Čo vieme o Rómoch“, pripravovali výtvarne práce na tému: „Život Rómov na Slovensku“.

  Výsledky kvízu na ročníkoch 5. - 9 .:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Žbince 145
  072 16 Žbince 145
 • 056 6493188, 0911211963

Fotogaléria