Navigácia

Projekt spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom "Cez prekážky k úspechu"

Na našej škole realizujeme projekty:


Projekt spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom

"Cez prekážky k úspechu"

                                                          

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ


Projekt spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom "Od radosti z počúvania k radosti z čítania"

http://zszbince.edupage.sk/zmluvy/Zmluva_o_poskytnuti_NFP.pdf

       

 

 


Národný projekt "Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov"

                        

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ


 

     

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

Národný projekt: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania

sociálno - patologických javov v školskom prostredí

ITMS: 26130230025

Streda 18. 9. 2019
Počet návštev: 851429

 

V I T A J T E

 

NA STRÁNKACH NAŠEJ ŠKOLY !

 

Novinky

 • Základná škola s materskou školou, Žbince 145

  pozýva žiakov školy

  na otvorenie školského roka 2019/2020,

  ktoré sa uskutoční dňa 2.9.2019 o 8:00 hod. na školskom dvore Základnej školy s materskou školou Žbince 145.

  Riaditeľka školy

  Mgr. Mária Ivanová

 • Dňa 19.6.2019 sa žiaci 1.-4. ročníka zúčastnili na futbalovom turnaji o pohár starostu obce Laškovce, kde sa umiestnili na peknom štvrtom mieste. Okrem množstva zážitkov a skúseností si chlapci odniesli pohár, diplom a futbalovú loptu.

  S pozdravom

  Mgr. Vladimíra Popiková

  učiteľka I. stupňa

 • Spoločný školský úrad so sídlom vo Vinnom a ZŠ Stražské nás srdečne pozvali dňa 11.6.2019 na športové podujatie - Športovej olympiády žiakov I. a II. stupňa základných škôl SŠU Vinné. Jednalo sa o okrúhle 30. výročie športovej olympiády a v nej sme súťažili aj my. Naše želiezka v ohni obsadili viacero popredných mies a v záverečnom hodnotení jednotlivých základných škôl sme sa umiestnili na treťom mieste. Účastní žiaci našej školy boli:

  Rebeka Kudráčová 5.C. - 1x 2. miesto

  Nikola Tokarová 7.A. - 1x 2. miesto

 • K záveru školského roka sme pre našich žiakov za odmenu pripravili prírodovedno-dejepisnú exkurziu, ktorá sa týkala návštevy Jasovskej jaskyne, prehliadky botanickej záhrady na prírodovedeckej fakulte UPJŠ a ,,Katovho domu" v Košiciach. Z prihlásených 40 žiakov sa napokon zúčastnilo 27 a túto skupinu tvorili žiaci oboch stupňov základnej školy. Aj napriek veľkej horúčave a dlhej ceste autobusom sme sa tešili z osvieženia v jaskyni a z náučných komentárov sprievodcov. Jasovská jaskyňa očarila žiakov nielen svojou vnútornou vápencovou architektúrou, ale aj zaujímavými faktami o prezimovaní netopierov či o stálej celoročnej teplote. V botanickej záhrade sme sa veľa dozvedeli o tropických rastlinách, kaktusoch či o hmyze žijúcom v ekvatoriálnych oblastiach Afriky, Ázie a Astrálie. V ,,Katovom dome" nám pani sprievodkyňa pustila zaujímavú 3D vizualizáciu hradieb stredovekých Košíc a mali sme aj možnosť prejsť si celé múzeum, kde sme videli ako kat žil, kde väznil previnilcov a ktoré nástoje vo svojom ,,zamestnaní" používal.

 • Dňa 13.6.2019 sme na našej škole privítali ďalších šikovných hercov. Mimoriadne pútavá inscenácia pobavila nielen žiakov, ale aj našich pedagógov. Herci vtiahli deti do deja, čím nás držali v napätí a dobrej zábave. Na záver si pre nás ešte pripravili streľbu zo starej muškety. Umelcov radi znova privítame. lebo program, ktorí nám predviedli ozaj všetkých očaril.

  S pozdravom

  Mgr. Ján Ivan

  správca webovského sídla

 • Futbal je kolektívna loptová hra, ktorá je považovaná za najpopulárnejší šport na svete. Podľa prieskumu FIFA hrá pravidelne futbal najmenej 300 miliónov ľudí vo viac ako 220 krajinách sveta. Aj na našej škole konal každoročný futbalový turnaj, ktorého sa zúčastnili žiaci druhého stupňa. Po záujmavych zápasoch napokon zvíťazili ôsmaci, ktoré podali naozaj perfektný výkon. Na druhom mieste skončili žiaci deviateho ročníka, a na treťom – 5.B trieda. Najlepší strelci : Erik Kanči ml. – 18 gólov, Ondrej Koubek – 14 gólov, Ján Milenky – 13 gólov.ň

 • Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne oslavuje každoročne 1. júna. Na Slovensku sa slávi od roku 1952.

  Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí v Ženeve, v Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii viacero vlád zaviedlo v svojich krajinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete.

 • Dňa 31. mája 2019 sme na našej škole realizovali blokové vyučovanie dopravnej výchovy, ktorého sa zúčastnili žiaci 1. - 4. ročníka. Dopravná výchova sa konala za účasti p. kapitána Ing. Štefana Švenka, ktorý žiakom rozprával o dôležitých pravidlách cestnej premávky pre chodcov, rozprával o dôležitých reflexných prvkoch, ktoré majú mať cyklisti. Potom sme sa presunuli na dopravné ihrisko na školskom dvore, kde im p. kapitán rozprával o značkách, kto ma kedy prednosť, ako sa prechádza cez cestu a podobne. Neskôr dostali žiaci kolobežky a prilby a pod dozorom p. kapitána sa po tomto dopravnom ihrisku pohybovali. Týmto by sme sa chceli poďakovať polícii SR, osobitne p. kapitánovi Ing. Štefanovi Švenkovi sa ochotu prísť a svojou profesionalitou priblížiť žiakom dôležitosť poznatkov dopravnej výchovy.

 • Tretí májový utorok, ktorý tradične patrí Svetovému dňu mlieka, pripadá tento rok na 21. mája. A to je príležitosť pripomenúť si benefity mlieka a jeho konzultáciu na zdravie človeka. Okrem bielkovín, mliečneho cukru, vitamínov je významnou zložkou mlieka aj 14 minerálnych látok. Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou medzinárodnej mliekarskej federácie /IDF).

  Na našej škole sme si pripomenuli tento deň rôznymi aktivitami. Najväčšou aktivitou bola tvorba Mliečnej knihy, kde sa zapojili všetci žiaci školy.

 • Veľmi veľkú radosť mám, bude sviatok všetkých mám.

  Veľa kvetov, šte nieto, preto si

  ich dnes, kreslím na výkres.

  Prvý je červený klinček a druhý belasý zvonček.

  Svieti tu aj púpava ako slniečko je jagavá.

  Je to tak, blčí tu aj vlčí mak.

  Ďalší kvietok čakanka sa volá,

  poznajú ju dobre naše polia.

  Prečo ta maľovaná kytička ?

  Pretože má sviatok moja mamička !

  Druhá májová nedeľa patrí všetkým mamám. Pri príležitosti Dňa matiek dňa 14.5.2019 žiaci prvého a druhého stupňa pripravili pod vedením triednych učiteliek pekný kultúrny program svojim mamičkám. Pozdravili ich básničkami, piesňami, tancom a vlastnoručne vyrobeným darčekom., ktorým potešili svoje mamičky.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Žbince 145
  072 16 Žbince 145
 • 056 6493188, 0911211963

Fotogaléria