Navigácia

Navigácia

O škole

História školy

 


Prvá škola bola založená ako rím.katolícka a veriaci ju udržiavali. Taktiež aj jeho učitelia. Bola vybudovaná z prútia a omastená hlinou. Lavíc nemala, len obyčajných primitívnych sedadiel – stoličky – rodičmi urobených.

Za pričinenia rím.katolíckeho farára N.Bednarika bola zakúpená terajšia budova pre školu od N.Eurmi. Školu nenavštevovali len Žbinské školopovinné deti, ale aj deti z Vrbnice a Hatalova.

Prvý učiteľ – keď sa mohol volať učiteľom, lebo bol stoliar – volal sa Anton Antolík. Potom nasledoval Kraus, Sotáková, Belánský, Kunder a Andrej Bester, ktorý už kroniku začal písať.

Roku 1945 bolo založené rodičovské združenie a zväz slovenskej mládeže, založila sa miestna svetová rada a knižničná rada. Na škole sa konali mnohé slávnosti, akadémie, prednášky divadla.

V roku 1953 Národná škola zanikla a bola začlenená do Osemročnej Strednej školy v Žbinciach. Novozriadená Stredná škola v Žbinciach prekonáva svoje počiatočné ťažkosti a to hlavne adaptačné ťažkosti, nakoľko škola bola zriadená v bývalej rím.kat.škole, kde vyučujúci priestor bol malý. Obyvateľstvo súhlasilo s brigádami za účelom pomôcť pri vybudovaní školy.
Nová budova sa slávnostne otvorila v školskom roku 1969-1970.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Žbince 145
    072 16 Žbince 145
  • 056 6493188, 0911211963

Fotogaléria