Navigácia

Navigácia

 • Otvorenie školského roka 2019/2020

  Základná škola s materskou školou, Žbince 145

   

  pozýva žiakov školy

   

  na otvorenie školského roka 2019/2020,

   

  ktoré sa uskutoční dňa 2.9.2019 o 8:00 hod. na školskom dvore Základnej školy s materskou školou Žbince 145.

   

  Riaditeľka školy

  Mgr. Mária Ivanová

 • Futbalový turnaj v Laškovciach

            Dňa 19.6.2019 sa žiaci 1.-4. ročníka zúčastnili na futbalovom turnaji  o pohár starostu obce Laškovce, kde sa umiestnili na peknom štvrtom mieste. Okrem množstva zážitkov a skúseností si chlapci odniesli pohár, diplom a futbalovú loptu.

   

  S pozdravom

  Mgr. Vladimíra Popiková

  učiteľka I. stupňa

 • Olympiáda žiakov vo Vinnom

            Spoločný školský úrad so sídlom vo Vinnom a ZŠ Stražské nás srdečne pozvali dňa 11.6.2019 na športové podujatie - Športovej olympiády žiakov I. a II. stupňa základných škôl SŠU Vinné.  Jednalo sa o okrúhle 30. výročie športovej olympiády a v nej sme súťažili aj my. Naše želiezka v ohni obsadili viacero popredných mies a v záverečnom hodnotení jednotlivých základných škôl sme sa umiestnili na treťom mieste. Účastní žiaci našej školy boli:

   

  Rebeka Kudráčová 5.C. - 1x 2. miesto

  Nikola  Tokarová 7.A. - 1x 2. miesto

  Erik Kanči ml. 8.R. - 1x 1. miesto, 1x 2. miesto, 1x. 3 miesto

  Ondrej Koubek 9.R. - 1x 2. miesto, 1x. 3 miesto

   

  Všetkým žiakom gratulujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie a ďalšie skvelé výkony. 

  Fotogaléria tu:http://zsstrazske.edupage5.org/news/#photos:album:455  

   

   

                                                                          Mgr. Peter Vagaský

  učiteľ TŠV

 • Školská exkurzia

          K záveru školského roka sme pre našich žiakov za odmenu pripravili prírodovedno-dejepisnú exkurziu, ktorá sa týkala návštevy Jasovskej jaskyne, prehliadky botanickej záhrady na prírodovedeckej fakulte UPJŠ a ,,Katovho domu" v Košiciach. Z prihlásených 40 žiakov sa napokon zúčastnilo 27 a túto skupinu tvorili žiaci oboch stupňov základnej školy. Aj napriek veľkej horúčave a dlhej ceste autobusom sme sa tešili z osvieženia v jaskyni a z náučných komentárov sprievodcov. Jasovská jaskyňa očarila žiakov nielen svojou vnútornou vápencovou architektúrou, ale aj zaujímavými faktami o prezimovaní netopierov či o stálej celoročnej teplote. V botanickej záhrade sme sa veľa dozvedeli o tropických rastlinách, kaktusoch či o hmyze žijúcom v ekvatoriálnych oblastiach Afriky, Ázie a Astrálie. V ,,Katovom dome" nám pani sprievodkyňa pustila zaujímavú 3D vizualizáciu hradieb stredovekých Košíc a mali sme aj možnosť prejsť si celé múzeum, kde sme videli ako kat žil, kde väznil previnilcov a ktoré nástoje vo svojom ,,zamestnaní" používal. 

            Exkurziu sme ukončili príchodom do našej základnej školy o 17:30 správne unavení a naplnení novými poznatkami a zážitkami, ktoré sme počas výjazdu načerpali. Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom za účasť, vzorné správanie a v neposlednom rade učiteľom ZŠ Mgr. Marianne Hredzákovej, Mgr. Daniele Juríčkovej, Mgr. Anne Dorčákovej a Kataríne Pastírovej za hladký priebeh, dozor a organizáciu exkurzie.

   

  S pozdravom

  Mgr. Ján Ivan

  správca webovského sídla

            

 • Šermiarske predstavenie

             Dňa 13.6.2019 sme na našej škole privítali ďalších šikovných hercov. Mimoriadne pútavá inscenácia pobavila nielen žiakov, ale aj našich pedagógov. Herci vtiahli deti do deja, čím nás držali v napätí a dobrej zábave. Na záver si pre nás ešte pripravili streľbu zo starej muškety. Umelcov radi znova  privítame. lebo program, ktorí nám predviedli ozaj všetkých očaril.

   

  S pozdravom

  Mgr. Ján Ivan

  správca webovského sídla

 • Futbalový turnaj 2019

            Futbal je kolektívna loptová hra, ktorá je považovaná za najpopulárnejší šport na svete. Podľa prieskumu FIFA hrá pravidelne futbal najmenej 300 miliónov ľudí vo viac ako 220 krajinách sveta. Aj na našej škole konal každoročný futbalový turnaj, ktorého sa zúčastnili žiaci druhého stupňa. Po záujmavych zápasoch napokon zvíťazili ôsmaci, ktoré podali naozaj perfektný výkon. Na druhom mieste skončili žiaci deviateho ročníka, a na treťom – 5.B   trieda.                                                                                                                                            Najlepší strelci :  Erik Kanči ml. – 18 gólov, Ondrej Koubek – 14 gólov, Ján Milenky – 13 gólov.ň

   

  S pozdravom

  Mgr. Tatiana Hončaruková

  učiteľka II. stupňa

 • Medzinárodný deň detí

           Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne oslavuje každoročne 1. júna. Na Slovensku sa slávi od roku 1952.

           Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí v Ženeve, v Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii viacero vlád zaviedlo v svojich krajinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete.

  Aj my na našej škole sme v pondelok spoločne prežili tento sviatok – sviatok detí. Žiaci navštívili rôzne stanovištia, kde plnili dokopy 9 rôznorodných úloh. Nakoniec sme program dňa ukončili finálovým stoličkovým tancom a mini diskotékou, po ktorej sme sa dobre naobedovali. Tu už sú jednotlivé súťaže a umiestnenia tried:

  - Chôdza v gumákoch

  - Skok vo vreci

  - Múdre hlavičky

  - Hod loptičkou do vedierka

  - Skok cez švihadlo

  - Hod loptičkou na terč

  - Skok cez gumy

  - Stoličkový tanec

  - Prekážková dráha

  Pri každej súťaži mohli triedy získať maximálne 9 a minumálne 1 bod. Poradie tried bolo teda nasledovné:

  1. miesto : 9.roč. 67 bodov

  2. miesto : 8.roč. 61 bodov

  3. miesto : 7.A 56 bodov

  4. miesto : 7.B 51 bodov,

  5. miesto : 6.B 50 bodov

  6. miesto : 6.A 41 bodov

  7. miesto : 5.A 39 bodov

  8. miesto : 5.C 38 bodov

  9. miesto : 5.B 33 bodov

   

  Triedy budú na konci roka odmenené diplomom a triednymi učiteľmi za snaživosť a ukážkovú disciplínu!

   

  S pozdravom

  Mgr. Ján Ivan

  správca webovského sídla

   

 • Dopravná výchova

            Dňa 31. mája 2019 sme na našej škole realizovali blokové vyučovanie dopravnej výchovy, ktorého sa zúčastnili žiaci 1. - 4. ročníka.  Dopravná výchova sa konala za účasti p. kapitána Ing.  Štefana  Švenka, ktorý žiakom rozprával o dôležitých pravidlách cestnej premávky pre chodcov,  rozprával o dôležitých reflexných prvkoch, ktoré majú mať cyklisti.  Potom sme sa presunuli na dopravné ihrisko na  školskom dvore, kde im p. kapitán rozprával o značkách, kto ma kedy prednosť, ako sa prechádza cez cestu a podobne. Neskôr dostali žiaci  kolobežky a prilby a pod  dozorom p. kapitána sa po tomto dopravnom ihrisku pohybovali. Týmto by sme sa chceli poďakovať polícii SR, osobitne p. kapitánovi Ing. Štefanovi Švenkovi sa ochotu prísť a svojou profesionalitou priblížiť žiakom dôležitosť  poznatkov dopravnej výchovy.   

   

  S pozdravom

  Mgr. Vladimíra Popiková

  učiteľka I. stupňa

 • Deň mlieka

            Tretí májový utorok, ktorý tradične patrí Svetovému dňu mlieka, pripadá tento rok na 21. mája. A to je príležitosť pripomenúť si benefity mlieka a jeho konzultáciu na zdravie človeka. Okrem bielkovín, mliečneho cukru, vitamínov je významnou zložkou mlieka aj 14 minerálnych látok. Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou medzinárodnej mliekarskej federácie /IDF).

            Na našej škole sme si pripomenuli tento deň rôznymi aktivitami. Najväčšou aktivitou bola tvorba Mliečnej knihy, kde sa zapojili všetci žiaci školy. 

   

  Ing. Dana Balogová

  učiteľka I. stupňa

 • Deň matiek

  Veľmi veľkú radosť mám, bude sviatok všetkých mám.

  Veľa kvetov, šte nieto, preto si

  ich dnes, kreslím na výkres.

  Prvý je červený klinček a druhý belasý zvonček.

  Svieti tu aj púpava ako slniečko je jagavá.

  Je to tak, blčí tu aj vlčí mak. 

  Ďalší kvietok čakanka sa volá,

  poznajú ju dobre naše polia.

  Prečo ta maľovaná kytička ?

  Pretože má sviatok moja mamička !

   

           Druhá májová nedeľa patrí všetkým mamám. Pri príležitosti Dňa matiek dňa 14.5.2019 žiaci prvého a druhého stupňa pripravili pod vedením triednych učiteliek pekný kultúrny program svojim mamičkám. Pozdravili ich básničkami, piesňami, tancom a vlastnoručne vyrobeným darčekom., ktorým potešili svoje mamičky. 

   

  S pozdravom

  Mgr. Mariana Hredzáková

  uiteľka I.stupňa

   

 • Exkurzia ČOV Hatalov 2019

  Žiaci 7.ročníka v rámci predmetu chémia navštívili dňa 15.5.2019 čističku odpadových vôd v obci Hatalov. V rámci exkurzie žiaci počuli odborný výklad Ing. Martiny Polákovej (technológ závodu) o jednotlivých zariadeniach a procesoch, ktorými odpadová voda prechádza a tak sa stáva znovu použiteľnou v rieke Laborec. Síce tieto mechanizmy preberáme na hodinách chémie, avšak vždy je lepšie „raz vidieť ako stokrát počuť.

   

  Mgr. Zuzana Vargová

  Mgr. Anna Dorčáková

  Mgr. Zuzana Vaľušková

 • Deň Zeme

            Piatkový program Dňa Zeme nám vyšiel za krásneho počasia. Mohli sme tak spoločne plniť aktivity v príjemnom prostredí našej školy. Začali sme po druhej hodine a tak 9 aktivít bolo rozvrhnutých do troch hodín. Žiaci dlho nezaháľali a po pokynoch triednych učiteľov sa hneď pustili do plnenie úloh na stanovištiach. Tam ich už čakali učiteľky, asistentky a asistenti. Súťažilo sa v týchto kategóriách :

  1. Chôdza s knihou na hlave
  2. Kľúče
  3. Hľadanie rodiny
  4. Zvieracia chôdza
  5. Chôdza na slepo
  6. Hoď!
  7. Objímanie stromov
  8. Kreslenie obrázkov kriedou
  9. Vytvor obrázok z vrchnákov

  Za každú disciplínu mohli žiaci získať po sčítaní maximálnych hodnôt 1 – 9 bodov. Konečné poradie teda vyzerá takto :

  1. miesto – 8.r.
  2. miesto – 5.A
  3. miesto – 5.C a 7.A
  4. miesto – 5.B
  5. miesto – 7.B
  6. miesto – 9.r.
  7. miesto – 6.B
  8. miesto – 6.A

  Celému zboru učiteľov a asistentov ďakujeme za organizáciu a bezpečný priebeh aktivít. Žiakov chválime za disciplínu a ukážkové súperenie. Žiaci najlepších tried budú vyhodnotení na konci školského roka pri príležitosti udeľovania cien ku dňu detí.

   

  Za super počasie a príjemnú atmosféru Ti Matka Zem Ďakujeme !!!!

   

  Mgr. Peter Vagaský

  učiteľ II. stupňa

  Mgr. Ján Ivan

  učiteľ II. stupňa

   

 • Stavanie mája

            Máje boli známe už v antike. Staroveké národy dávali pred 1. Májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Májová zeleň ako magický prostriedok vyjadrovala želanie poľnohospodárov, aby ich úroda mala silu a dobrý rast. Máj vtedy predstavoval maldý stromček najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový. V slovanskej kultúre sa máje stavali z dôvodu hojnosti a dostatku plodov a krmiva. Staval sa pred domy, v ktorých bolo dievča súce na vydaj.

           Naši žiaci 1. – 4. ročníka si pripomenuli túto tradíciu spevom a tancom. Dňa 30. apríla 2019 postavili máj, ako znak lásky a pozdrav prichádzajúcemu mesiacu máj.

   

  S pozdravom

  Mgr. Marianna Hredzáková

  Učiteľka I. stupňa

 • Aladinová čarovná lampa

          Divadlo Clipperton si pre žiakov našej školy opäť pripravilo zaujímavú inscenáciu pod názvom ,,Aladinova čarovná lampa“. Dňa 26.4.2019 nám spríjemnili piatkové dopoludnie týmto poučným predstavením. Príbeh skromného dedinského chlapca a jeho úprimnej lásky na prvý pohľad nám pripomenul, že dobré srdce a úprimnosť  sa napokon pokorným vždy sto krát vráti. Už teraz sa tešíme, čo si pre nás herci pripravia na budúci rok.

   

  S pozdravom

  Mgr. Ján Ivan

  Správca webovského sídla

 • Deň NARCISOV

   

  Narcis je obraz slnka a nádeje v boji proti rakovine. Vzniklo to v írsku odkiaľ sa tento symbol rozšíril do celého sveta. Deň narcisov- deň boja proti rakovine. Tento deň sa nesie v žltej farbe umelých a živých narcisov na podporu všetkých, ktorí čelia tejto zákernej chorobe.

  Dňa 11.4.2019 sme v rámci našej školy vykonávali zbierku v obciach Žbince a Hatalov. Spoločne  sa nám takto podarilo prispieť k sume  necelých 15 000 eur v rámci celého okresu.

  Do tejto zbierky boli zapojení žiaci: Mária Tereza Balogová 6.A

                                                                           Ladislav Koubek, Adrián Kanči 6.B

                                                                          Ján Kanči 7.B

                                                                          Gabriel Kanči 8.ročník

  Sme veľmi radi, že sme mohli aspoň takto pomôcť tým, ktorí to potrebujú.

   

  Mgr. Zuzana Vargová triedna učiteľka 6.A 

  Mgr. Zuzana Vaľušková

 • Zápis žiakov do 1. ročníka

           Dňa 11.4.2019 sa na našej škole uskutočnil zápis do 1. ročníka v školskom  roku 2019/2020.

  Budúcich prvákov s rodičmi privítala pani riaditeľka a žiaci 1.-4. ročníka si pre nich pripravili kultúrny program a ukázali im čo sa v škole naučili. Milí budúci prváci tešíme sa na Vás !

   

                                                  Ing. Dana Balogová

  Triedna učiteľka 4. ročníka

 • Medzinárodný deň Rómov

  Tento deň bol vyhlásený v roku 1990 na 4. kongrese Medzinárodnej rómskej únii (IRU).

  Prvé veľké medzinárodné stretnutie rómskych predstaviteľov bolo 7. -12. apríla v roku 1971 v Chelsfieldnear Londýn. Podľa odhadov žije v súčasnosti v európskych štátoch od 7 do 14 miliónov Rómov. Nesporne ide o najpočetnejšie etnikum bez vlastného územia na starom kontinente. Medzinárodný deň Rómov je oslavou rómskej kultúry a jej vplyvov na oblasti hudby, divadla, literatúry a tanca európskej kultúry. Pri tejto príležitosti sa konajú rôzne kultúrne podujatia, ktorých cieľom je zvýšenie povedomia o ich kultúre a upozornenie na problémy Rómov.

  Žiaci našej školy pri príležitosti tohto výročia súťažili v kvízoch: „ Čo vieme o našich rómskych spoluobčanoch?“, „ Kvíz o právach detí“, čítali rómske rozprávky, pozerali film: „Kto sa bojí, uteká“ o snahe mladého učiteľa vyučovať a niečo naučiť Rómov. Bola beseda s príslušníčkou polície kpt. Ing.  Zuzanou Rozsypalovou o „Trestnej zodpovednosti mladistvých na Slovensku“, výtvarná  súťaž na tému: „ Svet nie je čierno – biely“.

  V „ Kvíze o právach detí“ prvé miesto obsadila VI. A trieda s počtom bodov – 37. Druhé miesto – VII. A trieda s počtom bodov – 30. Tretie miesto – V.A trieda s počtom bodov – 29. štvrté miesto – V.B trieda – s počtom bodov – 24.                                                            V kvíze „ Čo vieme o našich rómskych spoluobčanoch?“ prvé miesto obsadila VII. A trieda s počtom bodov – 33. Druhé miesto – V.B trieda s počtom bodov – 31. Tretie miesto – VII.B trieda s počtom bodov – 29, štvrté miesto – V.C trieda – počet bodov – 22, piate miesto – VI. A trieda – 14 bodov, šieste miesto – VI. B trieda – 11bodov.

  Cieľom týchto aktivít bolo zvýšenie povedomia žiakov o kultúre Rómov, o ochrane a podpore ľudských práv Rómov, prevencia diskriminácie a upozornenie na problémy, ktorým v Európe čelia.

                                                                                            

   

  Mgr. Tatiana Hončaruková

  učiteľka II. stupňa

 • SVETOVÝ DEŇ VODY

  Svetový deň vody je určený na 22. marca už od roku r. 1993. Tento rok je ústredným heslom „NENECHAŤ NIKOHO BOKOM“. Cieľom bolo upozorniť na to, že prístup k dostatočnému množstvu zdravotne bezpečnej vode by mala byť dodržiavaným právom každého človeka bez rozdielov.

  Keďže zdroje pitnej vody sú obmedzené, je nemenej dôležité pitnou vodou neplytvať. Týmto problémom sa zaoberali už naši predkovia, o čom svedčí už staré škótske príslovie „ Cenu vody objavíš len keď vyschnú studne.

  Pri tejto príležitosti na škole prebiehali súťažné aktivity a kvíz, ktoré boli po sčítaní bodov vyhodnotené a žiaci odmenení. 

  Na prvom stupni boli odmenení dvaja najaktívnejší žiaci:

  Sebastián Balog ml.- 1.ročník

  Tibor Adam- 1.ročník

   

  Na druhom stupni sa jednotlivé triedy umiestnili nasledovne:

  1.miesto: 8.ročník - 199b

  2. miesto: 9.ročník – 198b

  3. miesto: 6.A – 196b

  4.miesto: 5.A – 195b

  5.miesto: 7.A – 185b

  6. miesto: 5.B – 176b

  7.miesto: 7.B – 161b

  8.miesto: 5.C – 158b

  9.miesto 6.B – 113b

   

  Mgr. Zuzana Vargová

  Mgr. Zuzana Ďurčáková

  Mgr. Zuzana Vaľušková

  Mgr. Zuzana Posypanková 

  Ján Gadžo

  Katarína Pastírová

  Mgr. Martina Hujdičová

 • Návšteva Okresnej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach ,,O Guľkovi Bombuľkovi"

           Žiaci 1.-4. roč. ZŠ spolu s deťmi z MŠ dňa 25. marca 2019 pri príležitosti MAREC-MESIAC KNIHY navštívili Okresnú knižnicu G.Zvonického v Michalovciach, kde im pracovníčky knižnice pripravili bohaté, poučné a zábavné aktivity. Po úvodnom rozhovore všeobecne o knižnici boli žiaci oboznámení pracovníčkami tejto inštitúcie so životom a tvorbou spisovateľky Márii Ďuríčkovej, ktorá by toho roku bola oslávila 100. výročie narodenia. Pokračovalo sa čítaním z knihy ,,O Guľkovi Bombuľkovi a následne Aktivita vo dvojiciach, kde jeden z dvojice mal natáčaním vlny vytvoriť kĺbko-Guľka Bombuľka. Žiaci sa potom prejavili aj ako ilustrátori rozprávky. Po týchto zážitkových aktivitách žiaci pod dozorom vyučujúcich sa vybrali na obhliadku okresného mesta. Mierne unavení ale plní zážitkov sa vrátili naspäť do ZŠ a MŠ. 

   

  p. Judita Szuperáková

  učiteľka I. stupňa

 • Oznam o riaditeľskom voľne

           Dňa 29.3.2019 udeľuje riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Žbince 145 riaditeľské voľno

   

  Riaditeľka ZŠ s MŠ Žbince

  Mgr. Mária Ivanová

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Žbince 145
  072 16 Žbince 145
 • 056 6493188, 0911211963

Fotogaléria