Navigácia

Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Mária Ivanová Riaditeľka
mariahatalov@centrum.sk
 
 
PaedDr. Marián Hamadej Zástupca
hamadej@gecom.sk
 
 
Mgr. Adela Andrusová Učiteľka
adelyvk@gmail.com
 
 
Ing. Dana Balogová Triedna učiteľka: IV. roč.
Vedie krúžok: Vševedko
danabalogova@centrum.sk
 
 
Mgr. Alena Čigášová Učiteľka
Vedie krúžok: Biblický krúžok
ac.agency.cigasova@gmail.com
 
 
Mgr. Anna Dorčáková Triedna učiteľka: VIII.roč.
Vedie krúžok: Krúžok spoločenských hier
annadorcakova@gmail.com
 
 
Margita Drožetská Učiteľka
 
 
Ing. Martin Goč Učiteľ
rkfv@zbince.sk
 
 
Mgr. Anna Homoľová Učiteľka
Vedie krúžok: Matematický krúžok
anetah@szm.sk
 
 
Mgr. Tatiana Hončaruková Triedna učiteľka: VII.A
Vedie krúžok: Multikultúrna výchova v obrazoch
honcarukova@gmail.com
 
 
Mgr. Marianna Hredzáková Triedna učiteľka: II. roč.
Vedie krúžok: Hravá škola
marianna.hredzakova1@gmail.com
 
 
Mgr. Ján Ivan Triedny učiteľ: V.C
Vedie krúžok: Basketbalový krúžok
ivan.jn52@gmail.com
 
 
Ing. Mária Janičkovičová Triedna učiteľka: IX.roč.
Vedie krúžok: Krúžok slovenského jazyka
janickovicova@atlas.sk
 
 
Mgr. Daniela Juríčková Triedna učiteľka: VI.B
Vedie krúžok: Počítačový krúžok
jurickovadaniela@azet.sk
 
 
Bc. Dana Lukáčová Učiteľka
 
 
Mgr. Gabriela Olhová Učiteľka
Vedie krúžok: Výtvarný krúžok
olhova.gabriela@gmail.com
 
 
Mgr. Nikoleta Petraničová Triedna učiteľka: V.B
Vedie krúžok: Hudobný krúžok
 
 
Mgr. Vladimíra Popiková Triedna učiteľka: III. roč.
Vedie krúžok: Na ľudovú nôtu
v.popikova@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Posypanková Učiteľka
zuzana.posypankova@gmail.com
 
 
Judita Szuperáková Triedna učiteľka: I. roč.
Vedie krúžok: Varíme, pečieme
judita.szuperakova@centrum.sk
 
 
Ing. Marianna Tannenbaumová Triedna učiteľka: V.A
Vedie krúžok: Krúžok šikovných rúk
mimaso@centrum.sk
 
 
Mgr. Peter Vagaský Triedny učiteľ: VII.B
Vedie krúžok: Športový krúžok
vagasky.peter1@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Vargová Triedna učiteľka: VI.A
Vedie krúžok: Spievaj, tancuj, maľuj
zuzana.vargova.zuz@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Ďurčáková Asistentka učiteľa
zuzana.durcak@gmail.com
 
 
Ján Gadžo Asistent učiteľa
Vedie krúžok: Tanečný krúžok
janko.gadzo@centrum.sk
 
 
Mgr. Martina Hujdičová Asistentka učiteľa
martinahujdicova36@post.sk
 
 
Mgr. Zuzana Maďarová Asistentka učiteľa
Vedie krúžok: Ihla, nitka, nožnice
zuzka.madarova@gmail.com
 
 
Katarína Pastírová Asistentka učiteľa
Vedie krúžok: Šikovníček
pastirovakatarina@atlas.sk

© aScAgenda 2019.0.1132 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 08.10.2018

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Žbince 145
    072 16 Žbince 145
  • 056 6493188, 0911211963

Fotogaléria